Devapriyaji - True History Analaysed

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: விவிலியக் கதைகளில் ஏசுவும் சீடர்களும்


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
விவிலியக் கதைகளில் ஏசுவும் சீடர்களும்
Permalink  
 


கிறிஸ்துவ மதப் தொன்மம் விவிலியக் கதை நாயகர் ஏசு,  இஸ்ரேல் நாடு  ரோமிடம் அடிமைப்படுத்தப் பட்டிருந்தபோது, ரோமிற்கு எதிரான யூத ராஜா(கிறிஸ்து) என  நிர்வாணமாய் துக்குமரத்தில் தொங்கவிடப்பட்டு மரண தண்டனையில் இறந்தார் என்கிரது. ஏசு பற்றி நம்ம்மிடம்ம் உள்ள  அனைத்து கதைகளும் செய்திகளும் மதம் பரப்ப என பிற்காலத்தில் வரையப்பட்ட சுவிசேஷங்கள் மட்டுமே. இஸ்ரேலின் எபிரேய மொழியிலோ, ரோம் ஆட்சியின் குறிப்பு எதுவ்மே ஏச்சுவைப் பற்றி கிடையாது.  இவர் காலகட்டத்தை ஒட்டி வாழ்ந்த யூத, ரோமன், எகிப்து ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல்கள் எதிலும் இவர் பெயர் -இயக்கம் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை.

வரலாற்று ஏசு??

சுவிசேஷம் எனில் நல்ல கதை எனப்படும், இதில் உள்ள கதைகளை கொண்டு - 1யூதர்களின் அரசர் எனப்படும் கிறிஸ்து என்ற ஏசு யார்?  பெற்றோர் யார்? எங்கே வாழ்ந்தனர்? 2. எந்த வருடம் பிறந்தார்? 3.சீடர்களோடு  எங்கே இயங்கினார்? எத்தனை காலம் இயங்கினார்? எங்கே இயங்கினார்? 4.இறந்த வருடம் இறந்தார்  என்ற கேள்விகளால் பார்ப்போம்.  5. மரணம்- கைது செய்தது யார்? எதற்காக? -பார்ப்போம்

 1a. மத்தேயு சுவி கதையில் யூதேயா பெத்லஹேமில் தச்சராய் தொழில் செய்த ஆபிரகாமிலிருந்து 40 தலைமுறை யாக்கோபு மகன் ஜோசப் - மனைவி மேரியின்  மகன் ஏசு என்கிறார்,    

 1b.லூக்கா சுவி கதையில்  நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஆபிரகாமிலிருந்து 56வது தலைமுறை ஏலி மகன் ஜோசப் - மனைவி மேரியின் முதல் மகன் ஏசு என்கிறார், 

2அ. மத்தேயு சுவி கதையில் பெரிய ஏரோதின் மரணத்திற்கு 2 ஆண்டு முன்பு எனில் பொமு 6 - 7. 

2 b லூக்கா சுவி கதையில் கிரேனியு  காவர்ன்னராய் இருந்ந்த போது மக்கள் தொகை கணக்கு  எடுப்பு போது பிறப்பு எனில்  எனில் பொஆ 6 - 7.  __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
Permalink  
 

A King from the line of David is expected as the Saviour of his people. He is to be a human King and the salvation is to be materialistic and National, not Spiritual and individual. Why did he have to be a descendant of David, not because of any theories of genetic inheritance but because it was highly important for this King to be legitimate, in the normal human sense, the throne have been promised to David’s family forever (2Sam 7:16).  Page -134 Bible as Literature

Introduction to the New Testament. Helmet Koester. 2nd ed., 2002-//The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, because these stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition.// P-64 V-II

If one has to accept the Virgin birth, and Adamic descent of Jesus are difficult to reconcile. If one ace[t the vifgin birth thre is no point in tracing descent through Joseph. On the other hand if one accept the descent, then can Jospeh be taken as actual father which is not Church’s faith. Page-6 St.Mark’s Unique Gospel OM.Rao, ISPCK

 If we had only Mark’s Gospel we should infer that Jesus ministry was located in Galilee with one first and final visit to Jerusalem, and that the Galilean ministry began after John the Baptist was imprisoned.

 

The IVth Gospel takes a different view. Here the scene shifts backwards and forwards between Galilee and Judea during the first 6 chapters. From Chapter-7 onwards the scene is laid wholly in Judea and Jerusalem. Moreover, St.John explicitly states that Jesus was active in Judea and Jerusalem before the Baptist was imprisoned, for John was not yet cast in Prison (Jn 3:24)  Page-45, Words and Works of Jesus, A.M.Hunter.

 

 

 

“Jesus was the first-born son of a Jewish girl named Mary and her husband Joseph, a deasendant of King David, who worked as Carpenter, at small town of Nazareth in the region of Palestine known as Galilee. The date of birth was about -5 B.C., and the place of birth in all probability Nazareth itself. Towards the end of first century A.D. it came to be widely believed by Christians that at the time of his birth his mother was still a virgin, who bore him by the miraculous intervention of God. This view, however though dear to many modern Christians for its doctrinal value, is unlikely to be true in point of fact.” Life of Jesus; J.C.Cadoux, Page -27.

 

As per New Catholic Encyclopedia-by Washington’ Catholic University-

 

“There seems to be no doubt that the Infancy Narratives of Matthew and Luke were later additions to the original body pf the Apostolic Catechesis, the content of which began with John the Baptist and ends with Ascension.  –Page- 695’ Vol-14 ; New Catholic Encyclopedia.

 

The Greek word in Mark 6:3 for brothers and sisters that are used to designate the relationship between and the relatives have meaning of full blood brothers and isters in the Greek speaking world oat the Evangeslist’s time and would naturally be taken by his Greek readers in this Sense.-New Catholic Encycolpedia Vol-9 Page-337; fom Catholic University America

 

 

 

வரலாற்று ஏசு பற்றி ஹாவர்ட் பல்கலைக் கழக புதிய ஏற்பாடுத்துறைத் தலைவர் ஹெல்மட் கொயெஸ்டர் சொல்வது:Introduction to the New Testament. New York: DeGruyter, 1982. 2nd ed., 2002-

“The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, becausethese stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition. P-64 V-II

வரலாற்று உண்மை தேடும் பைபிளியல் ஆய்வுண்மைகள் என்னவென்பது: 

The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus. Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. -Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork 

அதாவது ஏசுவுடன் பழகியோர் ஏதும் எழுதி வைக்கவில்லை; புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறுதி செய்கிறார்

Dr. C.J. Cadoux, who was Mackennal Professor of Church History at Oxford, thus sums up the conclusions of eeminent Biblical scholas regarding the nature and composition of this Gospel:“The speeches in the Fourth Gospel (even apart from the early messianic claim) are so different from those in the Syoptics, and so like the comments of the Fourth Evangelist both cannot be equally reliable as records of what Jesus said : Literary veracity in ancient times did forbid, as it does now, the assingment of fictitious speeches to historical characters:the best ancient historians made a practice of and assigning such speeches in this way.”

 

I give the Current Position of Biblical Theologians summarised by American Scholar Professor John Hick, sums up the current position of Theological research as follows:

Quote:

“The weight and extent of the strain under which Christian Belief has come can be indicated by listing aspects of Traditional Theology which are, which are in the opinion of many Theologians today [including myself], either untenable ot open to Serious Doubts.

1. There are divinely revealed truths [such as the doctrines of Trinity or the two natures of Christ]

2. God Created the physical Universe out of nothing “n’ years ago.

3. Man was created originally brought into the existence as a finitely perfect being, but rebelled against God, and the human condition has ever since been that of creatures who have fallen from grace.

4. Christ come to rescue man from his fallen plight, buying man’ [or some men’s] restoration to grace by his death on the cross.

5. Jesus was born of a Virgin mother, without human Patenity.

6. He performed miracles in which the regularities of the natural order were suspended by Divine Power.

7. His Dead Body rose from the Grave and Returned to Earthy Life.

8. All men must respond to God through Jesus Christ in order to be saved.

9. AT Death a person’s relationship to God is irrevocably fixed.

10. There are two human destinies, traditionally referred to under the symbols of Heaven and Hell. “

“God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

 

கிறிஸ்துவ மத நம்பிக்கைகள் பெருமளவில் சிக்கலைடந்துள்ளது என்பதை பழைமைவாதிளின் அடிபடை மத உணர்வுகள் பெரும்பாலும், இன்றைய பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வுக்குப்பின் ஏற்கமுடியாதது, சந்தேகத்துக்கு உரியவை என நான் உட்பட பெருமளவு பைபிளியல் அறிஞர்கள் சொலவதை பட்டியல் இடுவோம்.

1. ஏதோ தெய்வீக உண்மைகள் அடிப்படையில் இருந்தது-அதாவது மூன்று கடவுள்; மூன்றும் ஒன்றே மற்றும் ஏசு மனிதன் – தெய்வம் என்னும் கற்பனைகள்.

2. கடவுள் இத்தனை ஆண்டுகட்கு முன் வெறுமையிலுருந்து இவ்வுலகைப் படைத்தார்.

3. மனிதன் முதலில் இறப்பே இன்றி தொடர்ந்து வாழ படைக்கப்பட்டு, பின்னர் கடவுள் சொல்லை மீறியதற்காக மனிதன் அதன்பின் இந்நிலைக்கு வந்து ம்ரணமடைகிறான்.

4. கிறிஸ்து மனிடர்களின் பாவத்தை மீட்க வந்தார், தன் சிலுவை மரணம் மூலம் மனிதர்களை (அல்லது சில மனிதர்களை) மீட்டார்.

5. இயேசு ஒரு கன்னிப் பெண்ணிடம், மனித உடலுறவின்றி பிறந்தார்.

6. இயேசு பல மேஜிக்குகள் செய்தார் என்றும் அதில் இயற்கையின் ஆற்றலை இறை சக்தியில் கட்டுப் படுத்தினார்.

7. இயேசுவின் மரணத்திற்குப்பின் இயேசுவுடைய பிணவுடல் சவக்குழியிலிருந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்தது.

8. உலக மாந்தர்கள் அனைவரும் தாங்கள் காப்பாற்றப்பட இயேசு கிறிஸ்து மூலமே ஆகும்.

9. ஒரு மனிதன் மரணத்தில் அவனுக்கும் கடவுளிற்கும் ஆன உறவு மாற்றமுடியாதபடி இறுதியாகிறது.

10. மனிதன் பெரும் இரு முடிவுகள், எனகூறப்படும் சொற்கம்-நரகம் என்பவை எனகடவுளும் உலகின் மத நம்பிக்கைகளும் என இன்கிலாந்து பினிங்காம் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் கூறுகிறார். “God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

பைபிள்-(விவிலியம்) இவை முழுவதுமாக ஆன்மிகக் கருத்துக்களோ இறையியற் நோக்கு கொண்டது அல்ல, பெரும்பாலும், அரசியல் -ஆக்கிரமிப்பு போன்றவற்றை இறைவன் பெயரில் மிகப்பிற்காலத்தில் அரசியல் நோக்கில் புனையப் பட்டவையே ஆகும்.

நாம் காணும் பைபிள்-(விவிலியம்) 16ம் நூற்றாண்டு வரை ரோமன் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ சர்ச்சினால் சிறைப் படுத்தப் பட்டுயிருந்த்தது, பைபிள் நூலைப் பதிப்பித்த பலர் மதத்திலுரிந்து வெளியேற்றம் ம்ற்றும் மரணதண்டனை என கொலையும் சர்ச்சினால் செய்யப்பட்டனர். மறுப்பியல் (ப்ரோட்டஸ்டண்ட்) அணியினரின் கிளர்ச்சியினால் அதிலும் புத்தகங்கள் மட்டுமே (sola scripture) என்ற கோரிக்கையினால் பைபிள்-(விவிலியம்) சுதந்திரம் பெற்றது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
Permalink  
 

  மான்செஸ்டர் பழ்கலைக்கழகத்தில்  பைபிளியல் விமர்சனம் மற்றும் விவாதத்திற்கானரைல்ண்ட்ஸ் பேராசிரியராக இருந்த, காலம் சென்ற பேராசிரியர் F F புரூஸ்   அவர்கள் "The Real Jesus" என்ற தன் நூலில் பின் வருமாறு சொல்லுகிறார்,The Conclusion usually (and I think rightly) drawn from their comparitive study, is that Gospel of Mark (or something very like it) served as a source for Gospel of Matthew 7 Luke, and that two also had access to a collections of saying of Jesus (Conveniently labelled "Q"}  .....   Page -25.

   The Manuscript tradition indicates that the Gospel of Mark ended at 16:8, but the longer ending that is incorporated in the vulgate was latter added becoming widely accepted in the course of the 5th century.

While many MSS dating from the 5th century and later support the longer ending of the Vulgate 116: 9-20, other important 4th century witness, principally Codices Sinaticus, Vaticanus, Bobiemis and the Sinatic Syriac that contain the old Syriac version end the Gospel at 16:8. Page-240, Vol-9; New Catholic Encyclopedia

  It is possible, that there will always be differences of opinion as to what precisely took place[ in regard to the tomb being found empty]; yet it is clear enough from such records as we have that unless something epoch-making had happened there would have been no church to make any records at all. Page 86, Vol8, Chambers Encyclopedia 1963

 No belief is more characteristic of Paul or morefundamental to everything  he wrote a d did than his belief that the World was very soon coming to end. It is the absolute foundation of his thought. A reader who misses this point can understand very little else about Paul. Pate -244 The Bible as Literature.

It never occurred to Paul that Parousia or second coming (the day of Jesus Christ Phi 1:6) might be postponed beyond his won age in the distant hardly imaginable future as the Church eventually had to acknolege. Ibid Page- 245

  The difference between the religion of Jesus and the religion of Paul are largely due to the fact Paul’s was a religion of Salvation, closely akin to Hellenistic Mysteries. Paul thought that of Jesus Christ as essentially Greek Idiom. It seems reasonable to suppose that the Church in the Apostolic and Sub-Apostolic times were aware of the kinship between the symbolism of the institution (John 6) of the Eucharist and the Sacraments of the mystery cults. This may also be partly the explanation for the formation of the Passover meal to an entirely symbolic rite.  Page- 295; Pictorial Biblical Encyclopedia 

 Mark generally, regarded as the earliest Gospel, originally contained no appearance stories, but merely pointed forward subsequent appearance in Galilee (16:7). Appearance stories has grown up as isolated units (periscopes) like the bulk of the Gospel material. Inevitably, what was originally indescribable came to be described in earthly terms. The risen Christ talked, walked and even ate with his Disciples as he had while on earth (Mt 28, Lk 24, Jn20 &21 and Mk 16:9 -20). Clearly the only way Post – Apostolic community could construct appearance stores was to model them as the sotries from earthly ministry   page 648, Oxford companion to bible.

 

Passion narrative, written from the point of view of those who believed in his resurrection , concluded, with Jesus burialin the Garden Tomb of Joseph of Arimathea, outside the northern wall of Jerusalem and debates have neversucceded in reahing a definte conclusion about the site of Calvary or thetomb of Christ.

 

The tradition site, where the Chruch of Holy Sepulture stand today was authenticated by a vision of St.Helana, mother of Emperor Constantine, in the early 4th Centrury. The Subterrain near vaulats and substructure of the church date from the time of Constantine.

Modern investigation have suggested a Site further to the North known as Gordon’s Calvary; but the repeated destruction  and rebuilding of walls of Jerusalem as it expanded during the following centuries, make certainity impossible. Page- 452 Pictorial Biblical Encyclopedia

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard