Devapriyaji - True History Analaysed

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: சிவன் கோவில் -2100 வருடம் தொன்மையான‌ ஔதும்பரர்கள் செப்பு காசில்


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
சிவன் கோவில் -2100 வருடம் தொன்மையான‌ ஔதும்பரர்கள் செப்பு காசில்
Permalink  
 


சிவன் கோவில் -2100 வருடம் தொன்மையான‌செப்பு காசில்   Audumbaras  https://en.wikipedia.org/wiki/Audumbaras

பஞ்சாப்பைச் சுற்றியுள்ள பகுதியை ஆண்டவர்கள் ஔதும்பரர்கள். இவர்கள் பொமு மூன்று முதல் ஆண்டவர்கள். இவர்கள் வெளியிட்ட செப்புக் காசுகளில் ஆலயங்களின் வடிவங்கள் கிடைத்துள்ளன. மிகவும் புகழ்பெற்ற இந்தச் செப்புக் காசில் ஸபாகாரமாகக் கிட்டத்தட்ட மல்லை கணேச ரதத்தையொத்த வடிவத்தில் ஒரு ஆலயத்தின் வடிவமைப்பு காணப்பெறுகிறது. இதன் முன் நட்டு வைக்கப் பெற்றுள்ள மழுவோடு சேர்ந்த சூலம் இது எந்தைக்கான கோயில் என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்தக் காசின் காலம் பொமு இரண்டு முதல் ஒன்றாகும். அந்தக் காலக்கட்டத்தில் எந்தைக்கான கோயில் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டு.
 
13692734_10153882626037499_7474947801313 13692449_10153882626032499_8462486055000
Shiva temple with trident standard, Audumbara State, Punjab, 1st century BCE.
Audumbaras,_in_the_name_of_Mahadeva_Circ
Audumbaras, in the name of Mahadeva, circa 1st century BCE. Bhagavata mahadevasa rajarana in Karosthi, Brahma bull standing right, lotus flower(?) before. ReverseBhagavata-mahadevasa rajarana in Brahmi, elephant standing right, trident before
Coin_of_Dharaghosha_king_of_the_Audumbar
Coin of Dharaghosha, king of the Audumbaras, in the Indo-Greek style, circa 100 BCE.Obv: Standing figure, probably of VishvamitraKharoshthi legend, around: Mahadevasa Dharaghoshasa/Odumbarisa "Great Lord King Dharaghosha/Prince of Audumabara", across: Viçvamitra "Vishvamitra".
Rev: Trident battle-axe, tree with railing, Brahmi legend identical in content to the obverse.
 

வேதங்களின் தலைவனாக 6 அங்கம் கொண்ட நான்கு வேதங்களை உச்சரிப்பவர் என்றும் இமய மலையின் கைலாயத்தில் பார்வதி தேவியோடு இருப்பவர் என சங்க இலக்கியம் கூறுகிறது.
 இமய மலை அருகே தட்சசீலம் பகுதியின் இந்தோ பார்த்திய  அரசன் கோண்டபோரஸ் வெளியிட்ட நாணயம்
download%20(9).jpg
https://www.vcoins.com/it/stores/coinindia/36/product/indoparthian_gondophares_billon_tetradrachm_mounted_king_with_nikesiva_scarce__choice/1467307/Default.aspx

The Audumbras, or Audumbaras (Hindi;ओदुम्बर) were a north Indian tribal nation east of the Punjab, in the Western Himalaya region. They were the most important tribe of the Himachal, and lived in the lower hills between SirmaurChamba and Yamuna.

They issued coinage from the 1st century BCE, when they seemingly gained independence from the Indo-Greeks. The silver coins of the Kunindas, the Vemakas and the Audumbaras closely follow the coins of Apollodotus II in their characteristics (weight, size and material).[1] Their coins are found in the area of PathānkotGurdāspur District.[1]Their favorite deities were Mahādeva or Shiva, and also Kārtikeya, standing with a spear in right hand.

They are also known as Audumbara or Audumbatira. It is a name of the tribe. They are the same people as the Odemboerce of Pliny. Hist Nat VI 23. Professor Lassen mentions them as the name of the people of Kutch of Gujarat state. They appear in the Ganapatha of Panini of 5th Century B.C. K K Das Gupta has attempted to show that they existed even in Brahmana period. They were enterprising people having prosperous trade and commerce.

Their capital was Kotesvara or Kachchhesvara. Mahabharat Chapter 52. A. Cunningham has also mentioned about them in the archaeological survey report V page 155 and also his book Ancient Geography of India at page 254. Kotesvara was a celebrated place of pilgrimage on the western shore of Kachh, close to Indus and to the great ocean. It is on the bank of Kori branch of Indus. There was a temple of Shiva in the middle of city. The meaning of Kotesvara is 10 million Ishvara. It is the name of Shiva. Audumvara like other tribes namely Sibi, Mujavats and Mahavrises were worshipers of Shiva, whereas Aryans worshiped Vishnu in the earliest times. Kotesvara is now only a small village and the temple Kotesvara is still there and worshipped.

Kachh is also called Rann of Kachh. The word Rann is evidently a corruption of Irana, which means a salt land (Amarkosha). It is the Eirinon of the periplus of the Erythraean sea.

There was another place Audumvara in Punjab which is the present city Pathankot. It was also known as Pratishsthana. It is on Jalandhar Jammu road about 80 km before Jammu. It was also known as Dahmeri, Dhamari, Dhammeri etc., which is apparently a corruption of Sanskrit name Audumvara of the country and tribe, whose coins have been found in Kangra (In Himachal Pradesh), Pathankot, Ropar and Hoshairpur (Punjab). From the coins of 200 B.C. – 48 A.D. it appears that for some time Audumvara were under Indo-Greek and after that under Kusanas. The Prakrit legends Aduinvarisa – ‘of the Audumvara’ appears on the copper coins and pieces of Audumbara tribe in Punjab. The word Audumvara refers either the people connected to the Fig tree, Audumvara or where the tree was grown in abundance.

It appears that a section of Audumvara tribe migrated to Gujarat, may be due to internal conflict or some aggression. In course of time these people merged into local population.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
RE: சிவன் கோவில் -2100 வருடம் தொன்மையான‌ ஔதும்பரர்கள் செப்பு காசில்
Permalink  
 


2000 ஆண்டுகள் தொன்மையான  பண்டைய நாணயங்களில் சிவபெருமான் 

வேதங்களின் தலைவனாக 6 அங்கம் கொண்ட நான்கு வேதங்களை உச்சரிப்பவர் என்றும் இமய மலையின் கைலாயத்தில் பார்வதி தேவியோடு இருப்பவர் என சங்க இலக்கியம் கூறுகிறது.
 இமய மலை அருகே தட்சசீலம் பகுதியின் இந்தோ பார்த்திய  அரசன் கோண்டபோரஸ் வெளியிட்ட நாணயம்
https://www.vcoins.com/it/stores/coinindia/36/product/indoparthian_gondophares_billon_tetradrachm_mounted_king_with_nikesiva_scarce__choice/1467307/Default.aspxTamil_News_large_3076310.jpg
கோண்டபோரஸ் பொமு 50 வாக்கில் ஆன காசு நின்ற கோலத்தில் சிவபெருமான், வலது கையில் திரிசூலம், இடக்கையில் பனை, கீழே சிறிய‌ நந்தியின் பாதம். மேலும் படிக்க‌

இந்த கோண்டபோரஸ் பெயர் தோமோ நடபடிகளில் கூறப்பட்டு உள்ளதால், இவரை பொஆ முதல் நூற்றாண்டு தள்ளுவது தவறு, என மிகத் தீவிரமான ஆய்வுக் கட்டுரை.   https://www.jstor.org/stable/29756455#metadata_info_tab_contents

அமெரிக்காவின் ட்யூக்ஸ் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர்  மாற்க் குட்ஏக்கர் ,  தோமோ பற்றி நூல் எழுதியவர், நாம் அவருடைய பதிவை பகர்ந்த போது வந்து உரையாடல் செய்த விபரங்கள்
 

The Chronology of the Gondopharean Dynasty - Alberto M. Simonetta and François Widemann 

 
Gondaphares%20dating.jpg
 
download%20(1).jpg
பொது ஆண்டு 2ம் நூற்றாண்டு காலத்தைச் சேர்ந்த குஷானர் தினார் தங்க நாணயம்நாணயத்தின் ஒரு பக்கத்தில் திரிசூலம்டமருகம்டங்கம்வஜ்ரம்கமண்டலம்ஆண் ஆடு ஆகியவற்றுடன் உள்ள சிவபெருமானின் தோற்றதைக் காணலாம்.
download.jpg
குஷானர் கால இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நாணயம்இங்கு இடபாந்திகராக முத்தலை சூலம் ஏந்தி நிமிர்க்குறியுடன் உள்ள சிவபெருமானின் வடிவத்தை காண்கிறோம்.
529790.jpg
குஷானர் கால இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நாணயம்இங்கு இடபத்துடன் கூடிய சிவனின் வடிவத்தை காண்கிறோம்.
I had a discussion with Dr.Ravichandran KP (a serious expert on Temples and Iconography)who depends on the google links of people trying to sell their hoards and date them to Ist Century CE so I am adding the discussion of Coin expert here 
அந்த நாணயத்தில் உள்ள எழுத்து பட்டம் முதலாம் கோண்டபோரஸ் மட்டுமே குறிக்கும். கோண்டபோரஸ் நாணயங்களில் கிரேக்க காசுகள் 2ம் கோண்டபோரஸ் ஆகலாம். கரோஷ்டி எழுத்து கொண்டவை பொமு. 1ம் நூற்றாண்டு தான் என ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்து உள்ளனர்
 
 
 
Itattaipupavar%20kaikolar.jpg download%20(1).jpg291780131_1699907157037517_8096597581349 292598141_5579352342083269_6223169128251
தோமோ பற்றிக் கூறும்போது தெளிவாக கூறுவது 12 ஏசு சீடர்களில் யாரைப்பற்றியும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட உண்மைகள் கிடையாது என்பது போலே தோமோ பற்றியும் தெரியவில்லை என ஆரம்பிக்கிறார். அவர் “தோமோ  நடபடிகளை விமர்சிக்கையில் இந்தக் கட்டுக்கதாசிரியர் கப்பல் பிரயாணிகளைக் கேட்டு சில விபரங்கள் எழுதியிருக்கிறார், ஆனல் தோமோ நடபடிகள் கதையில் சற்றும் உண்மையில்லை என்கிறார்.
Holy see’s Publisher “Burn Oates & Wash Bourne Ltd” has Published Multi Volume “Butler’s Lives of Saints” Edited by Rev.Alban Butler (with Nihil Obstat & Imprimatur from Two Archbishop for its Doctrinal Acceptance) says-
 
“.. the Syrian Greek who was probably the fabricator of the Story would have been able to learn from Traders and Travelers such details as the name Gondophorus with Tropical details.”. Pages 213-218, in Volume December.
Thomas%2021.jpg Thomas%2019.png

 

Thomas%2020.jpgThomas%2018.jpg
 


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
Permalink  
 

 
 

 

 

298916195_5251680708286659_2216018824928 298262583_5790707630963404_6418629712080
 

Full Description:

Tribal, Audumbara Janapada, Sivadasa (100 BC), Punjab RegionPost-Mauryan period, Copper Unit, Obv: a three storied temple with an axe-shafted and a ribboned trident on the right field, the Brahmi legend “(Mahadevasa Rana Sivadasasa) Odubarisa)” around the field, Reva tree within railings and the forepart of an elephant on the right field, with a wavy river-like line below, the Kharoshthi legend “(Mahadevasa Rana) Sivadasasa Odubarisa” around the field, 2.46g, 14.83x15.88mm, (Handa # Pl. VII-9), about very fine, Very Rare.

Note: The earliest reference to the Audumbaras, or the Udambaras or the Odumbaras as they are called, is from the Ganapatha of Panini, who classifies them as being of the Rajanya class. They were amongst the most prominent tribes of ancient India and asserted their dominance from the Himachal foothills between Siramaur, Chamba and Yamuna. They have been credited to have issued coins and the first specimens attributed to them, was identified by Alexander Cunningham around 1872-73, from the 1st century BC. These coins include square or oblong copper and round silver pieces which were found at Pathankot in Gurudaspur district in northern Punjab. They are very rare and have been discovered almost exclusively in Punjab's Kangra district.

https://www.marudhararts.com/printed-auction/auction-no-34/lot-no-12/coins-of-india/ancient-india///copper-coin-of-sivadasa-of-audumbara-dynasty-.html__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard